VILKÅR FOR ANVENDELSE

 

Aftale mellem brugeren og Procter & Gamble Sverige AB.

Denne aftale om vilkår for brug af P&G's website everydayme.dk er indgået mellem dig (brugeren eller dig) og Procter & Gamble Sverige AB (P&G eller os).

Dette website administreres af: Procter & Gamble Sverige AB.

 

VILKÅR FOR BRUG AF EVERYDAYME

Af dette dokument fremgår vilkårene, når du besøger P&G's website som registreret bruger. Du bedes læse disse vilkår grundigt, før du besøger vores website, og acceptere disse, når du bliver bedt om det. Når du registrerer dig, deltager i og/eller besøger vores website, accepterer du disse vilkår for brug og at overholde disse. Hvis du ikke accepterer vilkårene, bedes du undlade at registrere dig, deltage i eller besøge vores website. De oplysninger, som fremgår af dette website, vedrører et multibrand website, som beskrevet nedenfor, der er underlagt registrering på dette website samt accept af vores Vilkår for brug.

Dette website bygger på en online platform tilhørende Procter & Gamble (P&G), en verdensomspændende virksomhed, der i løbet af de sidste 175 år har skabt brands og medvirket til at gøre hverdagen lidt lettere for verdens forbrugere. I dag er EverydayMe et vigtigt led i P&G´s internationale CRM-system. GHH, der omfatter mange brands og produktkategorier, har flere millioner besøgende hver måned. GHH tilbyder et pålideligt, neutralt miljø, hvor mange brands kan kommunikere med forbrugere på forskellige måder via artikler, gode råd, opskrifter, produkttest, køb nu-link, eSamples, eCoupons, mund-til-mund-kampagner, spil, quizzer, spørgeskemaer, tip en ven e-mails samt spørgsmål og svar. Ved at tilbyde disse gode råd, tricks, få mere at vide og inspirerende idéer medvirker EverydayMe til, at de besøgende får en bedre oplevelse, når de besøger websitet.

 

1.   ADGANG TIL VORES WEBSITE – DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED – COOKIES – RETNINGSLINJER

Adgang til vores website er tilladt på midlertidig basis ved registrering og accept af vores vilkår for brug.


KVALIFIKATIONER:

Dit medlemskab og din deltagelse er helt frivillig. Du erklærer og garanterer, at alle registrerede oplysninger, du sender, er sande og korrekte. Du accepterer at opretholde disse oplysningers korrekthed. Desuden erklærer og garanterer du, at du er fyldt atten (18) år.


POLITIK OM PRIVATLIVETS FRED:

Procter & Gamble Sverige AB indsamler og gemmer dine personlige oplysninger som led i din registrering for at få adgang til og besøge P&G's website.

Tillid er en hjørnesten i vores fælles mission, og vores virksomheds succes er afhængig af den. P&G er forpligtet til at opretholde din tillid ved at beskytte de personlige oplysninger, som vi indsamler om jer - vores kunder.
Klik her for at læse hele vores fortrolighedserklæring.

Vi fremsender et brugernavn, en adgangskode eller andre informationer som led i vores sikkerhedsprocedurer. Du skal behandle disse oplysninger fortroligt, og du må ikke videregive dem til andre. Vi har til enhver tid ret til at deaktivere de brugernavne eller adgangskoder, som vi har udleveret, hvis du efter vores skøn ikke har opfyldt en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår for brug. Vi kan til enhver tid begrænse adgangen til dele af eller hele vores website for brugere, som har registreret sig hos os. Vi forbeholder os desuden ret til at ændre eller trække den tjeneste, vi tilbyder på vores website, tilbage uden varsel (se nedenfor). Vi er ikke forpligtet eller ansvarlig, hvis vores website på et tidspunkt eller i en periode ikke er tilgængelig, uanset årsagen dertil.


COOKIES

Vi kan oplyse dig, at vi muligvis placerer cookies på dette website for at yde dig en bedre service, gemme dine indstillinger eller af sikkerhedsmæssige årsager. Disse kaldes drifts- og optimeringscookies. Vi bruger også cookies til at udarbejde statistikker, men disse cookies bruges ikke til at identificere dig hverken personligt eller direkte. Der kan også forekomme tredjeparts cookies. Klik her for at læse mere om P&G's brug af Cookies.


2.   DIT MATERIALE – BRUG AF MATERIALE FRA P&G'S SIDE - RETNINGSLINJER / REGLER FOR BRUG - ÆNDRING

P&G's website er et værktøj, hvor fællesskabets medlemmer kan udtrykke deres tanker, meninger og indsigt, som er relevant for de angivne emner. Du er velkommen til at søge på siden for underholdning eller information. Der er mange måder, du kan deltage aktivt i fællesskabet på P&G's website. Sørg for, at dine svar er relevante for det posterede indslag og fællesskabets angivne fokus. Selv om det er normalt at komme længere og længere væk fra et emne, forventer vi, at alle holder sig så tæt på emnet som muligt.

Du forstår, at dit materiale vil blive offentliggjort (herunder dit brugernavn og billede). P&G garanterer ikke, at du får nogen mulighed for at redigere eller slette materiale, du har indsendt. Du bekræfter, at du selv – og ikke P&G – er ansvarlig for indholdet i indsendt materiale. Intet af det materiale, du overfører, er underlagt nogen fortrolighed fra P&G, dets tredjeparters tjenesteudbydere og agenter eller deres respektive direktører, overordnede og medarbejdere.


BRUG AF MATERIALE FRA P&G'S SIDE

P&G forbeholder sig retten til efter eget skøn at bibeholde og bruge alle kommentarer, forslag, data eller andre oplysninger (samlet "oplysninger"), der kommer fra dig til fællesskabet på P&G's website i nuværende eller fremtidige produkter eller service uden yderligere kompensation til dig. I den udstrækning denne type oplysninger er beskyttet under immateriel ejendomsret, accepterer du om nødvendigt at overdrage alle rettigheder til disse oplysninger til P&G og samarbejde med P&G i overdragelsen af disse rettigheder. Du giver hermed også P&G's website en uophørlig, uigenkaldelig, royalty-fri, omsættelig ret og licens til at bruge, reproducere, kopiere, offentliggøre, udsende eller på anden måde bruge dit navn, dine udtalelser, redigere, slette det helt, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledt arbejde af og/eller distribuere indhold og/eller indlemme indholdet i enhver form, medium eller teknologi i hele verden inklusive, uden begrænsninger enhver annoncering, reklame eller andet handelsformål.


RETNINGSLINJER / REGLER FOR BRUG:

 

(a)   Du erklærer, at:

 

(i)    Alt det indhold, du indsender, er originalt og nøjagtigt.

(ii)   Du hverken er medarbejder hos Procter & Gamble eller arbejder hos eller har indgået kontrakt med en virksomhed eller et agentur, der er tilknyttet P&G, eller som er ansat af P&G til at fremme salget af og/eller sælge P&G’s produkter.

(iii)  Dit indsendte materiale (eller en hvilken som helst del heraf) ikke indgår i eller er planlagt til at bruges i nogen anden reklame eller salgsfremmende foranstaltning for P&G eller nogen tredjepart.

(iv)  Du for øjeblikket er reel bruger af de produkter fra P&G, som nævnes i dit indsendte materiale.

(v)   Du vil ikke modtage nogen som helst forudgående betaling, løfte om betaling eller fordel for dit materiale, bortset fra muligheden for at dit materiale udvælges til brug af P&G til reklame- eller salgsfremmende formål, som beskrevet nedenfor.

(vi)  De udtalelser eller holdninger, du fremsætter, afspejler din sande og ærlige mening om og oplevelse af de P&G-produkter, du nævner i dit indsendte materiale.

(vii)  Hvis dit indsendte materiale indeholder billeder af mindreårige, erklærer du, at du er den retlige formynder for den mindreårige, som fremgår af det indsendte materiale, og du accepterer, at den mindreårige vises i det indsendte materiale.


(b) 


1. Du må ikke forsøge at udgive dig for at være en anden bruger eller en person, der ikke er bruger.

2. Du må ikke bruge nogen oplysninger, du har hentet på fællesskabet til P&G's website til at chikanere, true, misbruge eller skade andre personer eller til at kontakte, reklamere for, opfordre eller sælge til nogen bruger uden brugerens forudgående udtrykkelige godkendelse.

3. Materialet må ikke indeholde materiale, der truer eller angriber noget sted, virksomhed eller gruppe.

4. Materialet må ikke indeholde materiale, der overtræder, krænker eller bryder en andens rettigheder inklusive men ikke begrænset til privatliv, offentliggørelse eller immaterielle rettigheder eller udgør en krænkelse af ophavsretten.

5. Materialet skal være originalt og skabt af dig alene og må ikke indeholde eller omfatte noget, der er eget af tredjemand eller kræver tilladelse af tredjemand.

6. Materialet må ikke indeholde noget, du ved er forkert, upræcist eller vildledende.

7. Materialet må ikke indeholde varemærker.

8. Materialet må ikke vise nogen reklame/virksomhedsreklamer (inklusive men ikke begrænset til virksomhedslogoer, varemærker, slogans, politiske eller religiøse udsagn).

9. Materialet må ikke indeholde adware, kædebreve, junk-mail, uopfordrede masseudsendelser af mail, spam, pyramidespil, reklamer, personlige anmodninger eller kommercielle anmodninger.

10. Materialet må ikke indeholde virus, trojanske heste, orme, bots, spyware eller nogen andre computerkoder, der har til formål at beskadige, forstyrre eller hemmeligt opsnappe eller ekspropriere noget system, data eller oplysninger.

11. Materialet må ikke indeholde materiale, der er upassende, utilbørligt (inklusive men ikke begrænset til nøgenhed eller pornografi), blasfemisk, uanstændigt, hadefuldt, intrigant, sjofelt, bagtalerisk eller ærekrænkende (inklusive ord eller symboler, der bredt betragtes som krænkende for personer af en bestemt race, etnicitet, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk gruppe).

12. Materialet må ikke indeholde materiale, der reklamerer for bigotteri, racisme, had eller skade på en gruppe eller individer eller reklamerer for diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.

13. Materialet må ikke indeholde oplysninger, der refererer til andre hjemmesider, adresse, e-mail-adresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre.

14. Materialet må ikke indeholde kriminel eller intrigante aktiviteter, inklusive men ikke begrænset til børneporno, bedrageri, menneskehandel, ærekrænkende materiale, narkohandel eller spil.

15. Materialet må ikke indeholde anmodninger om penge eller service.

16. Materialet må ikke anmode om personlige oplysninger fra nogen under 18 år.

17. Materialet må ikke indeholde materiale, der er ulovlig, overtræder eller imod alle gældende lokale, nationale eller internationale love og regler.

18. Du må ikke:

a)      vælge eller bruge et skærmbillednavn, der er det samme som en anden, med det formål at udgive dig for at være den person.

b)      bruge et skærmbillednavn på en anden uden tilladelse.

c)       bruge et skærmbillednavn, der overtræder immaterielle rettigheder elle andre lovlige rettigheder, der tilhører en person, eller

d)      bruge et skærmbillednavn, som EverydayMe efter eget skøn og af enhver grund betragter som upassende.

 

ÆNDRING

 

Du forstår og accepterer, at P&G har ret (men ikke pligt) til at overvåge, gennemgå, fjerne eller afvise dit materiale eller en del heraf, og du anerkender, at du bærer det fulde ansvar for indholdet i alt det materiale, som du overfører.


RAPPORTER MISBRUG:

På hele vores website finder du ‘Rapporter’-knapper, der giver dig mulighed for at underrette os om forhold, som udgør brud på reglerne. Dette medvirker også til, at du kan passe på fællesskabet.


MEDICINSK ANSVARSFRASKRIVELSE:

Indholdet af denne side erstatter ikke lægelige råd. EverydayMe har ikke til formål, og kan ikke give dig lægelige råd, diagnoser eller behandlinger. Indholdet, herunder tekst, grafik og information er kun til almindelig information. Undlad at tilsidesætte råd fra en læge eller at vente med at søge det på grund af noget, du har læst på denne side eller i e-mail nyhedsbrevet til forældrene. Stol aldrig på information fra denne side eller et e-mail nyhedsbrev, men søg i stedet professionelt råd fra en læge.

 

3.   YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG

Dit besøg på P&G's website er endvidere underlagt P&G T&Cs*. P&G's vilkår og betingelser er hermed indeholdt i og en del af denne aftale.


KAMPAGNER:

Der kan gælde særlige betingelser til andre servicer eller kampagner tilbudt af EverydayMe, som f.eks. officielle regler for konkurrencer, lotterier, kampagner og/eller aktiviteter. Sådanne betingelser er tilføjelser til disse retningslinjer og i tilfælde af en konflikt vil retningslinjerne være gældende.


TREDJEPARTS WEBSITES:

Dette website indeholder links til andre websites, som enten tilhører eller administreres af P&G, selvom nogle af disse websites kan have tilknytning til WEBSITET (samlet tredjeparts websites). Sådanne links er kun medtaget som en hjælp for dig. WEBSITET giver ikke nogen former for garantier for tredjeparters websites, som du måtte besøge via dette Website, idet dette WEBSITE ikke har kontrol over det indhold, som vises på ovennævnte tredjeparters websites. Desuden betyder et link til tredjeparts website ikke en godkendelse, støtte, tilladelse eller ansvar for indholdet eller besøg på ovennævnte tredjeparts website. Det er ikke tilladt, hverken udtrykkeligt eller underforstået, at bruge eller kopiere oplysningerne på dette website eller på tredjeparts website.


PARTERNES RELATIONER:

Det materiale, du leverer, skal ikke betragtes som repræsentative for P&G's eller nogen af dennes datterselskaber eller søsterselskabers holdning. Desuden består der ikke nogen fortrolige eller andre relationer, betroede eller andet, mellem dig og P&G. Som sådan skal hver part være og handle som en uafhængig formidler og ikke som partner, deltager i et joint venture, agent, medarbejder eller arbejdsgiver for den anden og ikke binde eller forsøge at binde den anden til nogen kontrakt.

 

4.   ÆNDRING AF VILKÅR

P&G kan ændre betingelserne i denne aftale efter eget skøn og uden varsel. Ændringerne træder i kraft med omgående virkning. Derfor anbefaler vi, at du tjekker denne side jævnligt for opdateringer eller tilføjelser til retningslinjerne.

 

5.   MISLIGHOLDELSE AF VILKÅR, OPHÆVELSE OG OPSIGELSE

Brud på denne aftale anses for misligholdelse af de vilkår for brug, som giver dig tilladelse til at besøge P&G's website, hvilket kan medføre, at vi træffer følgende foranstaltninger:
1.   Umiddelbar, midlertidig eller bestandig tilbagetrækning af din ret til at besøge P&G's website.
2.   Retslige skridt mod dig for refusion af alle omkostninger for skadesløsholdelse (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative omkostninger og advokatsalærer) som følge af misligholdelsen.

3.   Yderligere retslige skridt mod dig.

Vi ifalder ikke ansvar for foranstaltninger, der træffes, som følge af misligholdelse af disse vilkår for brug. De foranstaltninger, der er beskrevet i denne bestemmelse, er ikke begrænsede, og vi kan træffe yderligere foranstaltning, som vi med rimelighed finder passende.

 

6.   ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

6.1   Du accepterer, at registrering, deltagelse eller besøg på dette website sker på eget ansvar. Så vidt loven tillader det, stilles dette website til rådighed for dig som det er og foreligger, og Procter & Gamble, dets funktionærer, ledere, ansatte og agenter fraskriver sig alle former for garantier for, at indholdet på EverydayMe eller indholdet på andre websites, som linkes til dette website, er nøjagtige eller komplette, og så vidt loven tillader det, fraskriver vi, andre selskaber i vores koncern og tredjeparter med tilknytning til os, os alle former for ansvar for direkte, indirekte eller følgetab eller -skade forårsaget af brugere i forbindelse med P&G's website eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge eller følger af brug af P&G's website, andre websites med link til dette samt alt materiale, som er posted på dette website, herunder:

  • tab af indtjening eller omsætning, tab af forretning, tab af avance eller overskud på kontrakter, tab af forventet opsparing.
  • tab af data.
  • tab af goodwill.
  • spild af administrations- eller arbejdstid, samt

uanset om skaden er sket som følge af skadevoldende handling (herunder misligholdelse),kontraktbrud eller andet, selvom det kunne forudses, forudsat at denne betingelse ikke forhindrer at der kan gøres skades- eller erstatningskrav gældende mod materielle formuegoder tilhørende dig eller andre krav over for direkte økonomisk tab, som ikke er undtaget af de punkter, der fremgår ovenfor.

Dette har ikke nogen indflydelse på vores ansvar for død eller personskade som følge af eller i forbindelse med misligholdelse fra vores side eller vores ansvar for fremsættelse af urigtige oplysninger i ond tro eller fremsættelse af urigtige oplysninger om grundlæggende forhold eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lov.

6.2   Skadesløsholdelse
Ved at lade dig registrere, deltage eller besøge dette website accepterer du at forsvare, erstatte og holde Procter & Gamble, dennes direktører, medarbejdere og agenter skadesløse for eventuelle erstatningsansvar, skader, tab, hæftelser, omkostninger eller udgifter (herunder, men ikke begrænset til retskrav), der måtte opstå i forbindelse med:

(i)   din brug af og adgang til EverydayMe,

(ii)  din misligholdelse af en af disse betingelser,

(iii) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til ophavsretlige rettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder,

(iv) din overtrædelse af love og regler i forbindelse med din udarbejdelse, overførsel og/eller senere ændring af dit indsendte materiale, eller

(v)  krav i forbindelse med, at dit indsendte materiale har forvoldt skade på en tredjepart. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder i hele den periode, hvor arrangementet pågår.

 

7.   OVERDRAGELSE

Brugeren må ikke overdrage eller overføre sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden P&G's forudgående skriftlige samtykke, [idet samtykke ikke må nægtes uden grund eller ophold]. P&G er berettiget til at overdrage eller overføre sine rettigheder uden samtykke i henhold til denne aftale, forudsat at brugeren har modtaget forudgående varsel.

 

8.   AFVIGELSE OG AFKALD

Afkald på rettigheder i henhold til denne aftale kan kun ske skriftligt og gælder kun for den part, som afkaldet henvender sig til og under de omstændigheder, afkaldet er givet. At træffe eller ikke træffe andre foranstaltninger skal ikke anses for at være et afkald.

 

9.   VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

9.1   Såfremt en bestemmelse (eller del af en bestemmelse) i denne aftale erklæres ugyldig eller lovstridig af en domstol eller kompetent administrativ instans, skal de øvrige bestemmelser fortsat opretholdes efter deres indhold.

9.2   Såfremt en ugyldig eller lovstridig bestemmelse ville være gyldig, lovlig eller have retskraft, hvis en del af den pågældende bestemmelse blev slettet, skal bestemmelsen være gældende med den ændring, der måtte være nødvendigt for at give parternes kommercielle hensigt retsvirkning.

 

10.   LOVVALG OG VÆRNETING

Disse vilkår for brug og enhver tvist eller krav, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse, deres genstand eller indgåelse (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) reguleres af dansk ret og fortolkes i henhold hertil.