UGC RELEASE AFTALE

 

P&G's website er et værktøj, hvor fællesskabets medlemmer kan udtrykke deres tanker, meninger og indsigt, som er relevant for de angivne emner. Sørg for, at dine svar er relevante for det posterede indslag og fællesskabets angivne fokus. Selv om det er normalt at komme længere og længere væk fra et emne, forventer vi, at alle holder sig så tæt på emnet som muligt.

Du bedes læse alle vilkårene igennem og markere de tomme felter som en bekræftelse på, at du accepterer disse.
Kan du ikke acceptere betingelserne, skal du ikke afkrydse feltet og ikke indsende materiale til os.

Du forstår, at dit materiale vil blive offentliggjort (herunder dit brugernavn og billede). P&G garanterer ikke, at du får nogen mulighed for at redigere eller slette materiale, du har indsendt. Du bekræfter, at du selv – og ikke P&G – er ansvarlig for indholdet i indsendt materiale. Intet af det materiale, du overfører, er underlagt nogen fortrolighed fra P&G, dets tredjeparters tjenesteudbydere og agenter eller deres respektive direktører, overordnede og medarbejdere.

 

BRUG AF MATERIALE FRA P&G'S SIDE

P&G forbeholder sig retten til efter eget skøn at bibeholde og bruge alle kommentarer, forslag, data eller andre oplysninger (samlet "oplysninger"), der kommer fra dig til fællesskabet på P&G's website i nuværende eller fremtidige produkter eller service uden yderligere kompensation til dig. I den udstrækning denne type oplysninger er beskyttet under immateriel ejendomsret, accepterer du om nødvendigt at overdrage alle rettigheder til disse oplysninger til P&G og samarbejde med P&G i overdragelsen af disse rettigheder. Du giver hermed også P&G's website en uophørlig, uigenkaldelig, royalty-fri, omsættelig ret og licens til at bruge, reproducere, kopiere, offentliggøre, udsende eller på anden måde bruge dit navn, dine udtalelser, redigere, slette det helt, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledt arbejde af og/eller distribuere indhold og/eller indlemme indholdet i enhver form, medium eller teknologi i hele verden inklusive, uden begrænsninger enhver annoncering, reklame eller andet handelsformål.


1.  RETNINGSLINJER / REGLER FOR BRUG:

 

(a)   Du erklærer, at:

 

(i)    Alt det indhold, du indsender, er originalt og nøjagtigt.

(ii)   Du hverken er medarbejder hos Procter & Gamble eller arbejder hos eller har indgået kontrakt med en virksomhed eller et agentur, der er tilknyttet P&G, eller som er ansat af P&G til at fremme salget af og/eller sælge P&G’s produkter.

(iii)  Dit indsendte materiale (eller en hvilken som helst del heraf) ikke indgår i eller er planlagt til at bruges i nogen anden reklame eller salgsfremmende foranstaltning for P&G eller nogen tredjepart.

(iv)  Du for øjeblikket er reel bruger af de produkter fra P&G, som nævnes i dit indsendte materiale.

(v)   Du vil ikke modtage nogen som helst forudgående betaling, løfte om betaling eller fordel for dit materiale, bortset fra muligheden for at dit materiale udvælges til brug af P&G til reklame- eller salgsfremmende formål, som beskrevet nedenfor.

(vi)  De udtalelser eller holdninger, du fremsætter, afspejler din sande og ærlige mening om og oplevelse af de P&G-produkter, du nævner i dit indsendte materiale.

(vii)  Hvis dit indsendte materiale indeholder billeder af mindreårige, erklærer du, at du er den retlige formynder for den mindreårige, som fremgår af det indsendte materiale, og du accepterer, at den mindreårige vises i det indsendte materiale.


(b)


1. Du må ikke forsøge at udgive dig for at være en anden bruger eller en person, der ikke er bruger.

2. Du må ikke bruge nogen oplysninger, du har hentet på fællesskabet til P&G's website til at chikanere, true, misbruge eller skade andre personer eller til at kontakte, reklamere for, opfordre eller sælge til nogen bruger uden brugerens forudgående udtrykkelige godkendelse.

3. Materialet må ikke indeholde materiale, der truer eller angriber noget sted, virksomhed eller gruppe.

4. Materialet må ikke indeholde materiale, der overtræder, krænker eller bryder en andens rettigheder inklusive men ikke begrænset til privatliv, offentliggørelse eller immaterielle rettigheder eller udgør en krænkelse af ophavsretten.

5. Materialet skal være originalt og skabt af dig alene og må ikke indeholde eller omfatte noget, der er eget af tredjemand eller kræver tilladelse af tredjemand.

6. Materialet må ikke indeholde noget, du ved er forkert, upræcist eller vildledende.

7. Materialet må ikke indeholde varemærker.

8. Materialet må ikke vise nogen reklame/virksomhedsreklamer (inklusive men ikke begrænset til virksomhedslogoer, varemærker, slogans, politiske eller religiøse udsagn).

9. Materialet må ikke indeholde adware, kædebreve, junk-mail, uopfordrede masseudsendelser af mail, spam, pyramidespil, reklamer, personlige anmodninger eller kommercielle anmodninger.

10. Materialet må ikke indeholde virus, trojanske heste, orme, bots, spyware eller nogen andre computerkoder, der har til formål at beskadige, forstyrre eller hemmeligt opsnappe eller ekspropriere noget system, data eller oplysninger.

11. Materialet må ikke indeholde materiale, der er upassende, utilbørligt (inklusive men ikke begrænset til nøgenhed eller pornografi), blasfemisk, uanstændigt, hadefuldt, intrigant, sjofelt, bagtalerisk eller ærekrænkende (inklusive ord eller symboler, der bredt betragtes som krænkende for personer af en bestemt race, etnicitet, religion, seksuel orientering eller socioøkonomisk gruppe).

12. Materialet må ikke indeholde materiale, der reklamerer for bigotteri, racisme, had eller skade på en gruppe eller individer eller reklamerer for diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.

13. Materialet må ikke indeholde oplysninger, der refererer til andre hjemmesider, adresse, e-mail-adresser, kontaktoplysninger eller telefonnumre.

14. Materialet må ikke indeholde kriminel eller intrigante aktiviteter, inklusive men ikke begrænset til børneporno, bedrageri, menneskehandel, ærekrænkende materiale, narkohandel eller spil.

15. Materialet må ikke indeholde anmodninger om penge eller service.

16. Materialet må ikke anmode om personlige oplysninger fra nogen under 18 år.

17. Materialet må ikke indeholde materiale, der er ulovlig, overtræder eller imod alle gældende lokale, nationale eller internationale love og regler.

18. Du må ikke:

a)      vælge eller bruge et skærmbillednavn, der er det samme som en anden, med det formål at udgive dig for at være den person.

b)      bruge et skærmbillednavn på en anden uden tilladelse.

c)       bruge et skærmbillednavn, der overtræder immaterielle rettigheder elle andre lovlige rettigheder, der tilhører en person, eller

d)      d) bruge et skærmbillednavn, som EverydayMe efter eget skøn og af enhver grund betragter som upassende.

 

ÆNDRINGER

 

Du forstår og accepterer, at P&G har ret (men ikke pligt) til at overvåge, gennemgå, fjerne eller afvise dit materiale eller en del heraf, og du anerkender, at du bærer det fulde ansvar for indholdet i alt det materiale, som du overfører.


RAPPORTER MISBRUG:

På hele vores website finder du ‘Rapporter’-knapper, der giver dig mulighed for at underrette os om forhold, som udgør brud på reglerne. Dette medvirker også til, at du kan passe på fællesskabet.


MEDICINSK ANSVARSFRASKRIVELSE:

Indholdet af denne side erstatter ikke lægelige råd. EverydayMe har ikke til formål, og kan ikke give dig lægelige råd, diagnoser eller behandlinger. Indholdet, herunder tekst, grafik og information er kun til almindelig information. Undlad at tilsidesætte råd fra en læge eller at vente med at søge det på grund af noget, du har læst på denne side eller i e-mail nyhedsbrevet til forældrene. Stol aldrig på information fra denne side eller et e-mail nyhedsbrev, men søg i stedet professionelt råd fra en læge.

 

2.   ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

2.1   Du accepterer, at registrering, deltagelse eller besøg på dette website sker på eget ansvar. Så vidt loven tillader det, stilles dette website til rådighed for dig som det er og foreligger, og Procter & Gamble, dets funktionærer, ledere, ansatte og agenter fraskriver sig alle former for garantier for, at indholdet på EverydayMe eller indholdet på andre websites, som linkes til dette website, er nøjagtige eller komplette, og så vidt loven tillader det, fraskriver vi, andre selskaber i vores koncern og tredjeparter med tilknytning til os, os alle former for ansvar for direkte, indirekte eller følgetab eller skade forårsaget af brugere i forbindelse med P&G's website eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge eller følger af brug af P&G's website, andre websites med link til dette samt alt materiale, som er posted på dette website, herunder:

  • tab af indtjening eller omsætning, tab af forretning, tab af avance eller overskud på kontrakter, tab af forventet opsparing.
  • tab af data.
  • tab af goodwill.
  • spild af administrations- eller arbejdstid, samt

uanset om skaden er sket som følge af skadevoldende handling (herunder misligholdelse),kontraktbrud eller andet, selvom det kunne forudses, forudsat at denne betingelse ikke forhindrer at der kan gøres skades- eller erstatningskrav gældende mod materielle formuegoder tilhørende dig eller andre krav over for direkte økonomisk tab, som ikke er undtaget af de punkter, der fremgår ovenfor.

Dette har ikke nogen indflydelse på vores ansvar for død eller personskade som følge af eller i forbindelse med misligholdelse fra vores side eller vores ansvar for fremsættelse af urigtige oplysninger i ond tro eller fremsættelse af urigtige oplysninger om grundlæggende forhold eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives eller begrænses i henhold til gældende lov.

2.2   SKADESLØSHOLDELSE
Ved at lade dig registrere, deltage eller besøge dette website accepterer du at forsvare, erstatte og holde Procter & Gamble, dennes direktører, medarbejdere og agenter skadesløse for eventuelle erstatningsansvar, skader, tab, hæftelser, omkostninger eller udgifter (herunder, men ikke begrænset til retskrav), der måtte opstå i forbindelse med:

(i)   din brug af og adgang til EverydayMe,

(ii)  din misligholdelse af en af disse betingelser,

(iii) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til ophavsretlige rettigheder, intellektuelle ejendomsrettigheder eller privatretlige rettigheder,

(iv) din overtrædelse af love og regler i forbindelse med din udarbejdelse, overførsel og/eller senere ændring af dit indsendte materiale, eller

(v)  krav i forbindelse med, at dit indsendte materiale har forvoldt skade på en tredjepart. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder i hele den periode, hvor arrangementet pågår.

 

3.   JURISDIKTION

Denne kampagne er underlagt dansk lov og underlagt den eksklusive jurisdiktion i Danmark over evt. krav eller sager, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med kampagnen.